КЯЗИМ, СЫМАЙЫЛ, КЪАЙСЫН

Ахрат азабларын дунияда чегиб,
Кетдиле Кязим да, Сымайыл да, Къайсын да.
Ала кёрмегeн, сынамагьан не къалды ?
Джашау аямады закийлени бирин да.

«Халкъ», «Ана тил», «Ата Джурт» дегeнде,
Ала сан инджиуню, джан къоркъууну унутдула.
Тау сёзню байракъ кибик тутдула
Ол юч шыйых – Кязим, Сымайыл, Къайсын!

Шийир Аламны намысы, сыйы, бети,
Болдула ол юч шайыр, ол юч таулу.
Бютеу дуниягьа айтдырдыла атын
Къарачайны – Беш Тау Элни – Минги Тауну!

Кязим хаджи, джырчы Сымайыл, шайыр Къайсын.
Шайыр Къайсын, джырчы Сымайыл, Кязим хаджи.
«Джаралы таш» — «Минги Тау» — «Джаралы джугьутур».
Халкъыбыз. Джуртубуз. Къадарыбыз.

Шайыр. Джырчы. Хаджи.
Хаджи. Джырчы. Шайыр.
Кязим. Сымайыл. Къайсын.
Тарихибиз. Иннетибиз. Миллетибиз.

Автор: Билал Лайпан

Вам также может понравиться

About the Author: Mech