Телевикторина

1
Кязим хаджи бла Джырчы Сымайыл
Узакъдан узакь, джууукъдан джууукь.
Ол шыйыхла, кераматлыла
Кёргюзелле барыбызгъа джол:

«Акъны къарадан
Айырырча бол.
Халкь шайыры тюл,
Хакь шайыры бол».

2
Аллах айтса, акъны къарадан
Айырырма мен.
Халкь шайыры тюл,
Хакъ шайырыма мен.

3
Шайыр ёлюр...
Заман келир – тирилир;
Керти багъа
Анга артда берилир.


Автор: Билал Лайпан